Bilişim Hukuku

Ankarada Bilişim Suçları

İnternet üzerinden işlenen suçlar nelerdir? Çağımızda en fazla görülen davalar bilişim davalarıdır. Bir hareketin suç kabul edilebilmesi için mevzuatta mevcut olması gerekmektedir. Mevzuatta düzenlenmemiş olan bir eylemden dolayı hiç kimse cezalandırılamaz. Bu söylenenler ışığında, haberleşmenin engellenmek mevzuatta bilişim alanında suç olarak tanımlanmaktadır.

Sanal ortamda işlenen suçlar akıllı televizyon aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin takip edilmesi çok fazla çaba gerektirir. Bu yüzden Bu siteye göz atabilirsiniz faillerin bu alanda uzman bir ekip vasıtasıyla araştırılması gerekir. Ankarada siber suçlarla mücadele gayesiyle oluşturulmuş polis teşkilatı bulunmaktadır. Böylece Ankara vilayetinde suç işleyenlere ulaşmak daha kısa zaman alır. Faillerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim hukuku avukatlarının rolü fazladır. Alanında bilgili bir hukukçu kovuşturmanın bu sürecinde arzu ettiğiniz kararı elde etmenizde çok büyük katkısı olabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bilişim Hukuku”

Leave a Reply

Gravatar